Tượng gốm | 03

Tượng gốm | 03

8 x 55 cm x 25

28 x 25 cm x 28

Gốm 

5/5 - (1 bình chọn)
Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top
Scroll to Top