Previous
Next

Video Phỏng vấn Triển lãm của Hoạ sĩ Đinh Phong

Tin Tức
dinhphong

Về một hiện tượng hội họa

Tác phẩm nghệ thuật nói chung và hội họa nói riêng là đi từ cái Tôi sáng tác sang cái Tôi người thưởng thức cộng hưởng bằng sự trải nghiệm. Đây là một trong những bức tranh (Phôi) của Đinh Phong mà tôi thích. Nhưng để trả lời vỉ sao thích thì rất khó và có thể rất dài

Xem thêm »
Scroll to Top