Tượng đồng | 04787

Chất liệu: Điêu khắc đồng và inox Kích thước: Kích thước: 40 x 50 Cm x 35 Đồng Sáng tác: 2022  

Scroll to Top
Scroll to Top