Tượng đồng | 04787

Chất liệu: Điêu khắc đồng và inox Kích thước:

Kích thước: 40 x 50 Cm x 35 Đồng

Sáng tác: 2022

 

5/5 - (1 bình chọn)
Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top
Scroll to Top