Tượng đồng | 04780

Tượng đồng | 04780

Chất liệu: Điêu khắc đồng và inox

Kích thước: 45 x 58 Cm x 45

Sáng tác: 2022

5/5 - (2 bình chọn)
Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top
Scroll to Top