Choáng

Choáng

Chất liệu: Oil + Acrylic trên Canvas

Kích thước: 60 x 80 cm

Sáng tác: 2020

5/5 - (1 bình chọn)
Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top
Scroll to Top