Tĩnh Tụ

Tĩnh tụ

Chất liệu: Oil + Acrylic trên Canvas.

Kích thước: 130 x 200 cm.

Sáng tác: 2020

5/5 - (1 bình chọn)
Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top
Scroll to Top