Ướm

Ướm

Chất liệu: Oil + Acrylic trên Canvas.

Kích thước: 100 x 120 cm.

Sáng tác: 2020

Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top