Trừu tượng | 02

Xám xắn

Chất liệu: Oil + Acrylic trên Canvas.

Kích thước: 120 x 150 cm.

Sáng tác: 2020

4/5 - (4 bình chọn)
Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top
Scroll to Top