Trừu tượng | 01

Không tên | 01

Chất liệu: Oil + Acrylic trên Canvas.

Kích thước: 120 x 150 cm.

Sáng tác: 2020

5/5 - (1 bình chọn)
Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top
Scroll to Top