Không tên | 0922

Chất liệu: Oil + Acrylic trên Canvas

Kích thước: 70 x 100 cm

Sáng tác: 2021

5/5 - (1 bình chọn)
Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top
Scroll to Top