Không tên | 0722

Chất liệu: Oil + Acrylic trên Canvas

Kích thước: 100 x 120 cm

Sáng tác: 2021

5/5 - (1 bình chọn)
Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top
Scroll to Top