Không tên | 0721

Chất liệu: Oil & Acrylic trên Canvas

Kích thước: 1.5m  x 4.5 m

Sáng tác: 7/2021

5/5 - (1 bình chọn)
Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top
Scroll to Top