Không tên | 0622

Chất liệu: Oil + Acrylic trên Canvas.

Kích thước: 100 x 140 cm.

Sáng tác: 2021

 

5/5 - (1 bình chọn)
Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top
Scroll to Top