Không tên | 0521

Chất liệu: Oil + Acrylic trên Canvas.

Kích thước: 200 x 390 cm.

Sáng tác: 2021

5/5 - (1 bình chọn)
Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top
Scroll to Top