Không tên | 0321

Chất liệu: Oil + Acrylic  trên canvas
Kích thước: 120 x 120 cm
Sáng tác: 2021
5/5 - (1 bình chọn)
Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top
Scroll to Top