Không tên 01022

Chất liệu: Oil + Acrylic trên Canvas.

Kích thước: 90 x 150 cm.

Sáng tác: 2021

5/5 - (1 bình chọn)
Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top
Scroll to Top