Chim lửa

Chim đỏ

Chất liệu: Oil + Acrylic trên Canvas

Kích thước: 120 x 100 cm

Sáng tác: 2020

4/5 - (2 bình chọn)
Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top
Scroll to Top