Vỡ

Vỡ

Chất liệu: Oil + Acrylic trên Canvas.

Kích thước: 100 x 120 cm.

Sáng tác: 2020

5/5 - (1 bình chọn)
Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top