Lam Là

Chất liệu: Oil + Acrylic trên Canvas.

Kích thước: 140 x 100 cm.

Sáng tác: 2021

 

Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top