Tranh trừu tượng Không tên 01122

Không tên | 01122

Chất liệu : Oil & Acrylic on canvas
Kích thước : 150 x 200 Cm
Sáng tác : 2022

5/5 - (1 bình chọn)
Vui lòng liên hệ với tác giả, nếu bạn quan tâm:
Scroll to Top